Hostel dla rodzin

Całodobowy Hostel, dla mieszkańców Chorzowa, funkcjonujący w ramach Ośrodka Wsparcia Rodziny.

Hostel zapewnia 10 miejsc noclegowych oraz kompleksową pomoc i poradnictwo dla rodzin z dziećmi, będących w sytuacjach kryzysowych.

Warunkiem pobytu w Hostelu jest posiadanie skierowania z OPS w Chorzowie. Szczegółowe warunki ponoszenia odpłatności za pobyt w Hostelu określa Uchwała Rady Miasta Chorzów.

W hostelu można przebywać do 3 miesięcy, z możliwością przedłużenia pobytu w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Hostel dla rodzin
Całodobowy Hostel, dla mieszkańców Chorzowa, funkcjonujący w ramach Ośrodka Wsparcia Rodziny.

Hostel zapewnia 10 miejsc noclegowych oraz kompleksową pomoc i poradnictwo dla rodzin z dziećmi, będących w sytuacjach kryzysowych.

Warunkiem pobytu w Hostelu jest posiadanie skierowania z OPS w Chorzowie. Szczegółowe warunki ponoszenia odpłatności za pobyt w Hostelu określa Uchwała Rady Miasta Chorzów.

W hostelu można przebywać do 3 miesięcy, z możliwością przedłużenia pobytu w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Skip to content