Zasady przetwarzania danych w placówkach:

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Ośrodek Wsparcia Rodziny

Placówka opiekuńczo-wychowawcza nr 1

Placówka opiekuńczo-wychowawcza nr 2

Placówka opiekuńczo-wychowawcza nr 3

Placówka opiekuńczo-wychowawcza nr 4

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5

Zasady prowadzenia korespondencji mailowej

Instrukcja szyfrowania załączników przesyłanych pocztą mailową

Wszelkie załączniki zawierające treści poufne, które kierujecie Państwo do Centrum, winny być przesłane w formie zaszyfrowanej. Informujemy jednocześnie, że w takiej samej formie będziemy przesyłali korespondencję do Państwa.

Poniżej przedstawiamy filmy instruktażowe, dotyczące prawidłowego przygotowania dokumentu przed wysłaniem, a także jego odebrania i  odszyfrowania.

Instalacja programu 7-zip:

Przygotowanie załącznika:

Odebranie załącznika:

Skip to content